Privacy verklaring en Cookiegebruik

Wij van GreenFixx vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met alle gegevens die wij van jou hebben.
In deze privacy verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij via onze website verzamelen, hoe lang wij ze bewaren en hoe wij met cookies op onze site omgaan.

Jolanda Pool is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming)
Zij is te bereiken via info@greenfixx.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Wij slaan persoonsgegevens op en verwerken deze wanneer je gebruik maakt van het contactformulier dat je op de website vindt of wanneer je iets besteld in onze webshop.

Het gaat hierbij om:
-Je naam
-Je mailadres
-Je telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens dienij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).
Onze website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ouders raden wij dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Omu te kunnen bellen of e-mailen bij vragen of wanneer je een afspraak met mij wil maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Wij gebruiken dergelijke comptuterprogramma’s of systemen niet.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens die wij via onze website hebben verkregen?
Wij bewaren gegevens verkregen via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens verzamelt zijn.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens die wij ontvangen hebben via de website bewaren wij 30 dagen op de server van de website. Daarna wordt deze informatie automatisch verwijderd.
  • U mag ons ook altijd verzoeken eerder uw gegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht dit op uw verzoek te doen.
  • Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd). Wij hebben hiervoor een overeenkomst met Google

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken misschien foto’s op onze website waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Het betreft hier foto’s die wij met toestemming van de leveranciers of onze klanten gebruiken.
Waar mogelijk is contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u  (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@greenfixx.nl zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.
En ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en zijn nodig voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij de website hiermee optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Links op onze website en gebruik van Social Media
Op onze website kunt u een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.
Onze website heeft ook een koppeling met onze facebookpagina en Instagram pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u vindt dat wij niet correct met jouw gegevens omgaan of de wet niet goed hanteren. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@greenfixx.nl 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Verwerkingsovereenkomst
De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Deze overeenkomst is verzorgd door teKiek! webdesign die de hosting van mijn website en mail verzorgt.