Certificaten

GreenFixx mag zich VCA* 2008/5.1, ISO 9001:2015 & BRL Groenkeur Groenvoorziening 2016 gecertificeerd  noemen. De organisatie is kritisch onder de loep genomen: een organisatie is immers zo goed als de mensen die er werken. Na bestudering van het systeem, het beantwoorden van vragen en een projectbezoek, kwam de auditor tot de conclusie dat GreenFixx voldoet aan alle eisen van VCA*, ISO 9001 & BRL Groenkeur Groenvoorziening.

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Het certificaat is een erkenning voor de maatregelen die zijn genomen om onze werknemers een veilige-, en gezonde werkomgeving te bieden. Tegenwoordig stellen veel opdrachtgevers een VCA* certificaat als voorwaarde voor het uitvoeren van werkzaamheden: zij kunnen er op deze manier op vertrouwen dat er rekening wordt gehouden met veiligheid, gezondheid en milieu.

Klik hier voor ons VCA* 2008/5.1 Certificaat.

ISO 9001:20015 is een internationaal erkend keurmerk en heeft dus wereldwijd dezelfde inhoud en betekenis. dit keurmerk beschrijft processen en procedures die plaatsvinden binnen een bedrijf. De bedrijfsvoering wordt op deze wijze geperfectioneerd. Zaken waaraan ISO 9001:2015 aandacht besteed zijn:

  • Een goed en werkbaar beleidsplan met duidelijke doelstellingen
  • Kwaliteitscontrole
  • Gekwalificeerd personeel
  • Interne communicatie
  • Beschrijven van alle processen binnen het bedrijf
  • Continue controle

Als bedrijf zijnde hebben wij bewezen dat we onze organisatie en processen goed op orde hebben. Dit is beloond met een ISO 9001 certificaat. Bij het ISO certificaat staat de klant en de klanttevredenheid centraal. Wij zorgen altijd voor een meest efficiënte manier van werken waardoor de kosten beperkt blijven en de kwaliteit hoog.

Klik hier voor ons ISO 9001: 2015 Certificaat.

BRL Groenkeur Groenvoorzieningen is een keurmerk voor het ontwerpen, aanleggen, inrichten en onderhouden van groenvoorzieningen in openbare en semi-openbare terreinen. Groenkeur is gebaseerd op ISO 9001:2015, aangevuld met speciale eisen voor Groenvoorziening. De hoge kwaliteitseisen op het gebied van kwaliteitsmanagement, vakbekwaamheid en duurzaamheid bepalen dan ook de waarde van het keurmerk. Alle vastgestelde normen zijn in samenspraak met de sector geformuleerd en geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Onze opdrachtgevers zijn hierdoor altijd verzekerd van:

  • Gecertificeerde voorbereidings- en uitvoeringsprocessen
  • Vakbekwaam personeel
  • Kwaliteitseisen voor de uitvoering en de producten
  • Kennis van de laatste stand van de techniek

Groenkeur Groenvoorziening is bedoeld voor bedrijven in de groenvoorziening die
onder eigen naam werkzaamheden willen verrichten in de (semi) openbare ruimte. Deze (overheids)opdrachten worden vaak via aanbestedingen gegund, waarbij Groenkeur en/of ISO 9001 een eis is.

Klik hier voor ons BRL Groenkeur Groenvoorziening Certificaat.